Besleme http://www.trmevzuat.com Besleme tr http://backend.userland.com/rss Tue, 19 Dec 2017 20:53:12 +0200 denemee http://www.trmevzuat.com/tr/denemee 57000000000128 SİTE İÇİ ARAMA Tue, 19 Dec 2017 19:49:27 +0200 Posta/Kargo http://www.trmevzuat.com/tr/postakargo 56000000000127 Tue, 05 Dec 2017 13:14:44 +0200 deneme http://www.trmevzuat.com/tr/deneme-3 55000000000126 Mon, 06 Nov 2017 17:06:02 +0200 Değişen Mevzuat http://www.trmevzuat.com/tr/degisen-mevzuat 54000000000125 Tue, 12 Dec 2017 18:55:56 +0200 deneme http://www.trmevzuat.com/tr/deneme-2 1000000000124 Sat, 04 Nov 2017 19:35:04 +0200 KDV http://www.trmevzuat.com/tr/kdv 53000000000123 ---Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği (26.04.2014-28983 R.G.) Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu KDV Genel Tebliğleri Güncel KDV Oranları KDV Kanunu İç Genelgeleri KDV Genel Yazıları-Özelgeler-Sirküler Diğer KDV konuları Gelir Vergisi Kanunu Gelir Vergisi Kanunu B.K.Kararları Gelir Vergisi Kanunu Yönetmelikler Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğler Gelir Vergisi Kanunu Genelgeler Gelir Vergisi Kanunu Genelgeler Vergi Usul Kanunu (213 Sayılı Kanun) Verg Sun, 05 Nov 2017 19:41:27 +0200 Serbest Bölgeler http://www.trmevzuat.com/tr/serbest-bolgeler 52000000000122 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği  Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik B.K.KARARLARI Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları(BKK) Mersin Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2010/925) Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Sun, 05 Nov 2017 19:42:32 +0200 Kambiyo http://www.trmevzuat.com/tr/kambiyo 51000000000121 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 sayılı Kanun Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006-32/32) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/35 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası I-M Sayılı Genelgesi ( Sun, 05 Nov 2017 19:45:37 +0200 GTİP http://www.trmevzuat.com/tr/gtip 50000000000120  Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü  Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2017 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Ekli Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2016/9594) Bandrole Tabi Cihazlar ve Bandrol Oranları Gümrük Tarife Cetveli İZAHNAMESİ için TIKLAYIN.. Gümr Sun, 05 Nov 2017 19:43:00 +0200 Yönetmelikler http://www.trmevzuat.com/tr/yonetmelikler 49000000000119 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi'nin ve Geçici İthalat Sözleşmesinin Konteynerlerle İlgili Hükümlerin Uygulanmasına dair Yönetmelik 474 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa G Thu, 23 Nov 2017 18:00:07 +0200