SİTE İÇİ ARAMA

GTİP

 

BÖLÜM I
CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSALÜRÜNLER

1

Canlı hayvanlar Açıklama İzahname BTB

2

Etler ve yenilen sakatat Açıklama İzahname BTB

3

Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar Açıklama İzahname BTB

4

Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler Açıklama İzahname BTB

5

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler Açıklama İzahname BTB
BÖLÜM II
BİTKİSELÜRÜNLER

6

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakİarı Açıklama İzahname BTB

7

Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular Açıklama İzahname BTB

8

Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları. Açıklama İzahname BTB

9

Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat. Açıklama İzahname BTB

10

Hububat Açıklama İzahhame BTB

11

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni. Açıklama İzahhame BTB

12

Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem .. Açıklama İzahhame BTB

13

Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar... Açıklama İzahhame BTB

14

Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler.. Açıklama İzahname BTB
BÖLÜM III
HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMAÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR

15

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar Açıklama İzahname BTB
Sayfa başına git
BÖLÜM IV
GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER

16

Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları Açıklama İzahname BTB

17

Şeker ve şeker mamulleri Açıklama İzahname BTB

18

Kakao ve kakao müstahzarları Açıklama İzahname BTB

19

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri Açıklama İzahname BTB

20

Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar Açıklama İzahname BTB

21

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları Açıklama İzahname BTB

22

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke Açıklama İzahname BTB

23

Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler Açıklama İzahname BTB

24

Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler Açıklama İzahname BTB
Sayfa başına git
BÖLÜM V
MİNERAL MADDELER

25

Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento Açıklama İzahname BTB

26

Metal cevherleri, cüruf ve kül Açıklama İzahname BTB

27

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar. Açıklama İzahname BTB
Sayfa başına git
BÖLÜM VI
KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİÜRÜNLERİ

28

Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri Açıklama İzahname BTB

29

Organik kimyasal ürünler
Açıklama İzahname BTB

30

Eczacılık ürünleri Açıklama İzahname BTB

31

Gübreler Açıklama İzahname BTB

32

Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler Açıklama İzahhame BTB

33

Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları Açıklama İzahname BTB

34

Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları Açıklama İzahname BTB

35

Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler Açıklama İzahname BTB

36

Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler Açıklama İzahname BTB

37

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya Açıklama İzahname BTB

38

Muhtelif kimyasal maddeler Açıklama İzahname BTB
Sayfa başına git
BÖLÜM VII
PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

39

Plastikler ve mamulleri                Açıklama İzahname BTB

40

Kauçuk ve kauçuktan eşya Açıklama İzahname BTB
BÖLÜM VIII
DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ HARİÇ)

41

Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler Açıklama İzaname BTB

42

Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç) Açıklama İzahame BTB

43

Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri Açıklama İzahname BTB
Sayfa başına git
BÖLÜM IX
AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

44

Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü Açıklama İzahname BTB

45

Mantar ve mantardan eşya Açıklama İzahname BTB

46

Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası Açıklama İzahname BTB

BÖLÜM X
ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

47

Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) Açıklama İzahname BTB

48

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya Açıklama İzahname BTB

49

Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar Açıklama İzahname BTB
Sayfa başına git
BÖLÜM XI
DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

50

İpek Açıklama İzahname BTB

51

Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat Açıklama İzahname BTB

52

Pamuk Açıklama İzahname BTB

53

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat Açıklama İzahname BTB

54

Sentetik ve suni filamentler Açıklama İzahname BTB

55

Sentetik ve suni devamsız lifler Açıklama İzahname BTB

56

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya Açıklama İzahname BTB

57

Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları Açıklama İzahname BTB

58

Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler Açıklama İzahname BTB

59

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya Açıklama İzahname BTB

60

Örme eşya Açıklama İzahname BTB

61

Örme giyim eşyası ve aksesuarı Açıklama İzahname BTB

62

Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı Sayfa açılmazsa Buraya TIKLAYIN
Açıklama İzahname BTB

63

Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar Açıklama İzahname BTB

BÖLÜM XII
Sayfa başına git AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR,İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMAİÇEKLER;İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA
64 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı Açıklama İzahname BTB
65 Başlıklar ve aksamı Açıklama İzahname BTB
66 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı Açıklama İzahname BTB
67 Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya Açıklama İzahname BTB
Sayfa başına git
BÖLÜM XIII
TAŞ, ALÇI,İMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA
68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya Açıklama İzahname BTB
69 Seramik mamulleri Açıklama İzahname BTB
70 Cam ve cam eşya Açıklama İzahname BTB

BÖLÜM XIV
TABİİ VEYA KÜLTÜRİNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR
71 Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar Açıklama İzahname BTB
Sayfa başına git
BÖLÜM XV
ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
72 Demir ve çelik Açıklama İzahname BTB
73 Demir veya çelikten eşya Açıklama İzahname BTB
74 Bakır ve bakırdan eşya Açıklama İzahname BTB
75 Nikel ve nikelden eşya Açıklama İzahname BTB
76 Aluminyum ve aluminyumdan eşya Açıklama İzahname BTB
77 (Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.) BTB
78 Kurşun ve kurşundan eşya Açıklama İzahname BTB
79 Çinko ve çinkodan eşya Açıklama İzahname BTB
80 Kalay ve kalaydan eşya Açıklama İzahname BTB
81 Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya Açıklama İzahhame BTB
82 Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları Açıklama İzahhame BTB
83 Adi metallerden çeşitli eşya Açıklama İzahhame BTB

BÖLÜM XVI
MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI
84 Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları. Açıklama İzaname BTB
85 Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı Açıklama İzahname BTB
Sayfa başına git
BÖLÜM XVII
NAKİL VASITALARI
86 Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları Açıklama İzahname BTB
87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı Açıklama İzahname BTB
88 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar Açıklama İzahname BTB
89 Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar Açıklama İzahname BTB
Sayfa başına git
BÖLÜM XVIII
OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
90 Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı Açıklama İzahname BTB
91 Saatler ve bunların aksam ve parçaları Açıklama İzahname BTB
92 Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı Açıklama İzahname BTB

BÖLÜM XIX
SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
93 Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı Açıklama İzahname BTB

BÖLÜM XX
MUHTELİF MAMUL EŞYA
94 Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar Açıklama İzahname BTB
95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı Açıklama İzahname BTB
96 Çeşitli mamul eşya Açıklama İzahname BTB
Sayfa başına git
BÖLÜM XXI
SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR
97 Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar Açıklama İzahname BTB
98 Akit taraflarca, özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.
99 Özel Amaçlı Gümrük tarife İstatistik Pozisyonları

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 4,77 TL
1 € = 5,50 TL
161279 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 4,77 TL
1 € = 5,50 TL
161279 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyorsunuz?